Biografia

1992-1995
prowadzenie programu, udział w piosenkach i innych materiałach ogólnopolskiego programu TV3 dla młodzieży pt. "Truskawkowe Studio"

 

1994-1997
aktor
Teatr Polski we Wrocławiu

 

1997-1998
aktor
Teatr nr 12 we Wrocławiu (prowadzony przez Wojciecha Ko¶cielniaka)

 

1998-2004
aktor
Teatr Polski Wrocław

 

od 2003
Aktor
od wrze¶nia 2006 - dyrektor naczelny i artystyczny
Teatr Muzyczny "Capitol" we Wrocławiu

 

od ?????
Dyrektor Przegl±du Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu

 

Nagrody

 

1993
udział w Koncercie Laureatów 14. Przegl±du Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu

 

1994
XV PPA - wyróżnienie w konkursie
Kabareton Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu - II-ga nagroda

 

1997
nagroda dyrektora Estrady Dolno¶l±skiej z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru

 

2003
Br±zowa Iglica

 

2005
Złota Iglica dla aktorów ¶piewaj±cych - nagroda dla grupy Formacja Chłopięca Legitymacje (razem z Samborem Dudzińskim i Cezarym Studniakiem)

 

2012
Wrocławska Nagroda Teatralna (za oryginaln± koncepcję sezonu zmieniaj±c± kanoniczny wizerunek teatru muzycznego)